Sạc  AC Dell E5 65W - 7.4mm Barrel AC Adapter (EURO) (DA)
Sạc máy tính Dell 19.5V- 4.62A- 90W -  chân kim nhỏ
Sạc máy tính xách tay Dell 19.5V - 2.31A (Chân kim nhỏ)
Sạc máy tính xách tay Dell 19.5V 4.62A 90W (chân kim to/chữ nhật)
Sạc máy tính xách tay Dell 20V -3.25a 65W (chânType C)
Sạc máy tính xách tay Dell 19.5V 3.34A 65W (chân kim to/chữ nhật)
Sạc máy tính Dell 19.5V - 4.62A- 90w - 4.0*1.7 chân thường
Sạc máy tính xách tay Dell 19.5V 12.3A Chân Kim
Sạc máy tính xách tay Dell zin 19.5V - 4.62A (chân nhỏ )
Sạc máy tính xách tay Dell 19.5V 6.7A ( chân kim to )
Sạc máy tính xách tay dell 20v 2.25a 45w (chân usb-c)
Sạc máy tính xách tay Dell 19.5V 3.34A 65W (Chân kim to)
Sạc máy tính xách tay Adapter Dell 19.5V 3.34A 65W (chân kim nhỏ / chữ nhật)
Đang tải ...