LỌC SẢN PHẨM

Khoảng giá

LỌC THEO

Nguồn máy chủ HPE 1600W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
Nguồn máy chủ HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
Nguồn máy chủ HPE 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
Nguồn máy chủ HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
Ram máy chủ HPE 64GB (1x64GB) Dual Rank x4 DDR4-3200 CAS-22-22-22 Registered Smart Memory Kit
Ram máy chủ HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x4 DDR4-3200 CAS-22-22-22 Registered Smart Memory Kit
Ram máy chủ HPE 32GB (1x32GB) Single Rank x4 DDR4-3200 CAS-22-22-22 Registered Smart Memory Kit
Ram máy chủ HPE 16GB (1x16GB) Dual Rank x8 DDR4-3200 CAS-22-22-22 Registered Smart Memory Kit
Ram máy chủ HPE 16GB (1x16GB) Single Rank x4 DDR4-3200 CAS-22-22-22 Registered Smart Memory Kit
Ram máy chủ HPE 8GB (1x8GB) Single Rank x8 DDR4-3200 CAS-22-22-22 Registered Smart Memory Kit
Ram máy chủ HPE 128GB (1x128GB) Quad Rank x4 DDR4-2933 CAS-21-21-21 Load Reduced Smart Memory Kit
Ram máy chủ HPE 64GB (1x64GB) Dual Rank x4 DDR4-2933 CAS-21-21-21 Registered Smart Memory Kit
Ram máy chủ HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x4 DDR4-2933 CAS-21-21-21 Registered Smart Memory Kit
Ram máy chủ HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x4 DDR4-2666 CAS-19-19-19 Registered Smart Memory Kit
Ram Máy Chủ HPE 16GB (1x16GB) Dual Rank x8 DDR4-2933 CAS-21-21-21 Registered Smart Memory Kit
Ram máy chủ HPE 16GB (1x16GB) Single Rank x4 DDR4-2933 CAS-21-21-21 Registered Smart Memory Kit
Ram máy chủ HPE 16GB (1x16GB) Dual Rank x8 DDR4-2666 CAS-19-19-19 Unbuffered Standard Memory Kit
Ram máy chủ HPE 16GB (1x16GB) Single Rank x4 DDR4-2400 CAS-17-17-17 Registered Memory Remanufactured Kit
Ram máy chủ HPE 8GB (1x8GB) Single Rank x8 DDR4-2933 CAS-21-21-21 Registered Smart Memory Kit
Ram máy chủ HPE 8GB (1x8GB) Single Rank x8 DDR4-2666 CAS-19-19-19 Registered Smart Memory Kit
Đang tải ...

Linh kiện (Server) Supermicro

Fanpage
Kênh Youtube
Gọi tư vấn miễn phí
Chat qua Messenger
Chat qua Zalo
Mua gì hôm nay
Gọi tư vấn miễn phí
Chat qua Messenger
Chat qua Zalo