LỌC SẢN PHẨM

Khoảng giá

LỌC THEO

Card màn hình Leadtek NVIDIA T1000 8GB GDDR6
Card màn hình Nvidia RTX A6000 (48GB GDDR6, 384-bit, 4x DisplayPort, 1x8-pin)
Card màn hình NVIDIA RTX A4000 (16GB GDDR6, 256-bit, 4x DisplayPort, 1x 6-pin)
Card màn hình NVIDIA RTX A2000
Đang tải ...
Chat với tư vấn viên Gọi điện